[Presentation4] 2016 STEPI International Symposium_Seok-Kwan Kim